ABLACIJA, ABLACIJA MREŽNJAČE I SVE ŠTO STE IKADA ŽELELI DA ZNATE O OVOJ BOLESTI I NJENOM LEČENJU, Gradski Magazin

ABLACIJA MREŽNJAČE I SVE ŠTO STE IKADA ŽELELI DA ZNATE O OVOJ BOLESTI I NJENOM LEČENJU

Ablacija mrežnjače predstavlja stanje na oku koje se može završiti gubitkom vida ukoliko se ne operiše.


ABLACIJA, ABLACIJA MREŽNJAČE I SVE ŠTO STE IKADA ŽELELI DA ZNATE O OVOJ BOLESTI I NJENOM LEČENJU, Gradski Magazin

Odlaganje operativnog zahvata vodi  upravo ka tome.Zato spada u urgentno stanje u oftalmologiji. Lečenje je samo hirurško, i to bez odlaganja.

 

Šta je mrežnjača?

 

Mrežnjača (retina) je tanani deo oka, osetljiv na svetlo koji predstavlja tananu mrežicu tkiva, satkanu od nervnih elemenata (ćelija i vlakana), kao i kapilara.

 

Nalazi se na zadnjem delu oka, sa unutrašnje strane.

Ima ulogu da primi svetlost koju rožnjača i sočivo fokusiraju , i da se taj vidni podražaj sa neuroreceptornih ćelija, transformiše i prenese nervnim putevima, preko vlakana vidnog živca do mozga, gde se informacija obradjuje i stvara svest o vidjenom.

 

Drugim rečima, retina je prijemnik i odašiljač informacija. Ako oko zamislimo kao fotoaparat, onda je rožnjača i sočivo objektiv , a mrežnjača film. Ako se film ošteti, nema slike-nema vida.

 

Oboljenja oka koja pogadjaju mrežnjaču su brojna,

Ova oblast predstavlja posebnu subspecijalističku granu oftalmologije.

 

Ablacija mrežnjače je takvo stanje oka , gde se mrežnjača (fina mrežica nervnih elemenata) odvaja od svoje podloge (odnosno odvaja se deo sa receptornim ćelijama (RC) od retinalnog pigmentnog epitela (RPE).

RPE koji je zadužen za normalno održavanje metaboličke funkcije receptornih ćelija, u tesnoj je vezi sa slojem koji sadrži krvne sudove ispod. Dakle snabdevanje kiseonikom i nutrijentima ide tim putem.

ABLACIJA, ABLACIJA MREŽNJAČE I SVE ŠTO STE IKADA ŽELELI DA ZNATE O OVOJ BOLESTI I NJENOM LEČENJU, Gradski Magazin

Kada dodje do odvajanja mrežnjače, neuroreceptori stradaju.

Ukoliko ovakvo stanje duže traje, funkcija nakon preduzetog operativnog zahvata biće limitirana.

 

Kako prepoznati sumnjiva stanja i ablaciju

 

Pacijent može da bude ‘upozoren’ nekim signalima, koji se dožive kao ‘munje’ ili ‘svetlaci’ u oku, iznenadni nastanak floatersa, plivajućih oblačića  ili pogoršanje postojećih, koji se

kreću i mogu biti pokazatelji manjih krvarenja. Ovo su upozorenja koja zahtevaju hitan oftalmološki pregled, iako još uvek ne mora da znače i nastanak ablacije.

Medjutim, iznenadna pojava magle u delu vidnog polja, koja je fiksirana, već može biti jasan znak.

Kada se zamagli i centralni vid, ukazuje da je nastupilo i odvajanje makule-žute mrlje, gde se nalazi najviše receptornih ćelija. Ovo predstavlja veću “štetu” za oko.

 

Pacijenti greše što u ovim situacijama čekaju da ‘magla prodje’ i gube dragoceno vreme.

 

Mehanizmi nastanka ablacije

 

1.Ruptura mrežnjače- pucanje, prskanje, može nastati spontano na mestu većeg istanjenja mrežnjače (urodjene degeneracije, retinoshisis ili visoke kratkovidosti) ili kao posledica trauma-udaraca, ili nekih ranijih operacija na oku.

 

Ukoliko nastane ruptura, pacijent može primetiti tračice koje plivaju, ili pogoršanje već postojećih, što predstavlja krv ili pigment sa mesta rupture.

 

Hitnost javljanja je ovde presudna, zato što će u situacijama manjih ruptura, pre nego se tečnost podlije kroz puknuto mesto i dovede do odvajanja mrežnjače, moći da se uradi laser baraža i zaustavi napredovanje procesa.

Intervencija se radi ambulantno, sličnim postupkom kao kod pregleda. Laser se nalazi na špalt lampi, odnosno mikroskopu koji se redovno koristi pri pregledu.

Bezbolno je.

 

Laser baražom se postiže da se oko mesta puknuća, odnosno rupture, uradi ”štep od laserskih pečata”, obično u dva-tri reda oko puknuća. Nekoliko nedelja nakon ovoga se formira “ožiljak” koji drži mrežnjaču na mestu oko rupture i time ne dozvoljava nastanak ablacije.

Za to vreme pacijent treba da se malo primiri dok se ne formira ožiljak.

 

Ukoliko je već nastala plitka ablacija, ovim postupkom se ne može sa sigurnošću postići naleganje mrežnjače, ali nekada se dobija na vremenu do preduzete hirurgije.

 

Ukoliko je u pitanju veća, tzv. džinovska ruptura, gde ablacija brzo nastupa, mora se planirati hirurgija.

 

 1. Trakcija je drugi mehanizam nastanka ablacije. Sama reč označava povlačenje, trakciju mrežnjače. Mrežnjača je pripojena svojim unutrašnjim delom za zadnji deo staklastog tela (vitreus).

Staklasto telo je žitka, prozirna sredina, koja daje oblik očne jabučice.

U odredjenim godinama života, se žitkost i prozirnost staklastog tela menja, stvaraju se vakuole i zgusnuća, što dovodi do povlačenja, odnosno ‘‘cimanja” mrežnjače. Ovo se dožiljava kao “munje i svetlaci”, sve do momenta dok se staklasto telo ne odvoji. Medjutim, ovo nije ablacija mrežnjače, već odvajanje staklastog tela (ablacija zadnjeg vitreusa). Smatra se fiziološkom promenom i uz oftalmološki nadzor prolazi bezazleno.

 

Medjutim, na mestima jačeg pripoja za mrežnjaču, staklasto telo može da “pocepa” mrežnjaču. Nastaje ruptura i time pokreće ablacija.

Odvajanje zadnjeg vitreusa može nastati i kod mladjih osoba, kod nekih predisponiranih stanja:  kao kod visoke kratkovidosti gde je mrežnjača tanja ili usled provokacija fizičkim naporima, nošenjem teškog tereta, skokovima, nekada i promenama termalnih uslova.

 

 

Trakciona ablacija je “očekivana pojava” kod promena na oku kod šećerne bolesti. Tzv. proliferativna diabetična retinopatija je dijagnoza koja se mora rešavati hirurškim putem, vitrektomijom, pre nego što nastupi odvajanje mrežnjače.

Ovde pacijenti greše zbog odugovlačenja sa odlukom o hirurgiji.

Znatno manji funkcionalni dobitak ostvaruje se ukoliko se hirurgija preduzme kasno, kada već postoji odvajanje mrežnjače sa dobrim delom već odumrlog tkiva zbog ishemije.

Zapaljenski procesi oka, kao i ponavljajuća krvarenja takodje se mogu završiti nastankom ablacije mrežnjače.

 

 1. Serozna ablacija (eksudacija), odnosno stvaranje tečnosti ispod mrežnjače bez rupture, retko zahteva hirurško lečenje. Zavisno od uzroka, primenjuju se lekovi, fotodinamska terapija ili laser.

 

Koji su rizici za nastanak ablacije

 

 1. Kratkovidost, pogotovo visoka kratkovidost, što je vezano za veću dužinu očne jabučice (aksijlna dužina oka) i istanjenost retine
 2. Urodjene degenerativne promene na mrežnjači (retinoshisis, lattice degeneracija, neki sindromi kao Sy Down, Marfan i sl.) koje ukazuju na urodjenu slabost mrežnjače,…
 3. Prethodna trauma oka, nekada i zaboravljena, ranije operacije
 4. Kada se javi ablacija na jednom oku, postoji rizik da će se slično desiti i sa drugim.  Zahteva oprez i opservaciju.
 5. Neke metaboličke i inflamatorne bolesti (diabetes, uveitis, i dr.)
 6. Lasik – vrsta laserske korekcije dioptrije gde se zaseca flap (“poklopac)” epitela rožnjače, zbog primene povećanog pritiska na oko tokom izvodjenja procedure, čime se jako poveća očni pritisak u tom momentu. Obzirom da su u pitanju kratkovide osobe, dakle već u riziku od ablacije, ovim se rizik nastanka ablacije povećava.

Za razliku od toga,  T- PRK metoda laserske korekcije (trans epitelijalna PRK) kao i LASEK , su absolutno superficijalne, dakle samo po površini rožnjače, bez zasecanja flapa i uticaja na oscilacije očnog pritiska.

Stoga su bez uticaja na rizik nastanka ablacije.

 

 1. Urodjena, visoka, rastuća kratkovidost (progresivna miopija) zbog velikih istanjenja mrežnjače kod dece u periodu rasta, predstavlja veliki rizik.

Skleroplastika, kao hirurška procedura koja se primenjuje u ovim situacijama, ima za cilj da preventivno “ojača “ovojnice oka i time smanji rizik nastanka ablacije u kasnijem periodu.

Ovim se ne može isključiti, ali se svakako smanjuje rizik nastanka veće ablacije. Čak i da nekada u životu nastane ruptura, prethodna intervencija deluje “ograničavajuće” po razvoj ablacije i limitira je.

 

Hirurgja ablacije mrežnjače

 

Postoje tri hirurška principa:

 

 1. Hirurgija sa primenom serklaža i plombe
 2. Pneumatska retinopeksija
 3. Vitreoretinalna hirurgija

 

Cilj hirurgije je da se postigne ponovno naleganje mrežnjače na podlogu, sa zatvaranjem rupture.

 

Kod mladih osoba sa početnom ablacijom, periferno lociranom, zavisno od veličine rupture, može se primeniti ova starija metoda, klasičan pristup sa plasiranjem silikonske plombe i/ili serklaža.

 

Postupak se izvodi “spolja,” bez ulaska u oko, primenim silikonskih tuba koje pritiskom spolja, na skleru (beonjaču) postižu kontakt sa odvojenom mrežnjačom na mestu rupture.

Uz primenu lasera ili kriosonde postiže se stvaranje pečata, koji će obezbediti da se nalegla mrežnjača održi. Ovo nije intraokularna hirurgija, i u oko 30 % slučajeva se mora pribeći vitrektomiji. Kod većih ruptura, gde je i makula odvojena, mora se raditi vitrektomija odmah.

 

Drugi modalitet takodje može da se primeni u limitiranim situacijama, sa manjim rupturama, gde se ubacivanjem vazduha/gasa, postiže zatvaranje rupture, uz dodatnu primenu lasera ili kriosonde.

 

Najzastupljanija i danas standardna metoda svakako je vitrektomija.

VITREORETINALNA HIRURGIJA je hirurgija na mrežnjači i staklastom telu, dakle INTRAOKULARNA hirurgija. Ima za cilj da se očisti staklasto telo i time skloni provocirajući momenat za dalje odvajanje mrežnjače, uz primenu lasera intraokularno (endolaser), kao i primenu gasa ili silikonskog ulja, kao sredstva za tamponiranje mrežnjače nakon što se postigne njeno naleganje.

 

 

U ovom hirurškom pristupu su se poslednjih godina dogodile neverovatne inovacije sa primenom novih načina vizualizacije tokom izvodjenja hirurškog postupka, što daje izvanredan komfor i pacijentu i hirurgu.

Ovo je uveliko postala hirurgija malog reza, poput hirurgije prednjeg segmenta oka, u uslovima često lokalne anestezije, bez ostajanja u bolnici.

Savremena tehnologija primenjana u oblasti hirurgije, daje velike mogućnosti i u vizualizaciji tokom operativnog toka, ali zahteva izvanredno poznavanje problematike.

 

Stoga se za sada ove mogućnosti još uvek ne otvaraju pred početnicima, za koje je potrebno prilično dugo vreme obuke u savladavanju osnovnih hirurških koraka.

 

Zahteva se izuzetna hirurška veština, i za sada je to ograničeno na vodeća imena u oblasti vitreoretinalne hirurgije u svetu.

 

To su hirurzi koji su svojim veštinama dali doprinos razvoju oftalmologije i smernice za razvoj ovakve tehnologije i koji ce savremene tehnološke mogućnosti novih aparata, iskoristiti maksimalno, pružajući pacijentu komfor i benefit očekivan nakon ove vrste hirurškog pristupa.

 

Multimodalni imaging i AI

 

Mogućnosti savremene dijagnostike danas, umnogome olakšavaju razotkrivanje problema na oku i uočavanje promena na najfinijim strukturama oka, što daje mogućnosti bržeg reagovanja i primene terapije.

Promena se objektivno beleži i prati odnosno procenjuje efekat date terapije, ili postoperativni tok.

Važan momenat u savremenom dijagnostičkom pristupu je OBJEKTIVNOST.

 

Multimodalni imaging na kome se temelji rad SPECIJALNE BOLNICE SVETI VID podrazumeva KONCEPT objedinjavanja dijagnostičkih procedura, odnosno digitalnih zapisa, kroz različite imaging modalitete.

 

Šta to znači?

Promena se prvo sagledava oftalmološkim pregledom, čime se dobijaju osnovni standardni podaci (vidna oštrina, refrakcija, stanje, očni pritisak, stanje sočiva i dr.), a potom se fina analiza sprovodi kroz nekoliko dijagnostičkih procedura-digitalna fundus kamera, autofluorescens imaging, OCT, OCT angio, endotelijalna mikroskopija, kornealna topografija, pahimetrija, elektrofiziologija, CVP, i dr. zavisno od problema.

 

Svaka od ovih procedura daje detaljniji uvid u neku problematiku, a sumiranjem svih ovih digitalnih podataka dobijamo celokupniju sliku o problemu čije lečenje definišemo potom.

 

Ovo je osnova budućeg pristupa i objektivizacije nalaza, u okvirima nečega što će verujemo skoro postati standard- AI -Artificial intelligence.

 

Zahvaljujući ovim mogućnostima savremene dijagnostike, razvile su se i današnje mogućnosti savremene hirurgije, kako u prednjem, tako i u zadnjem segmentu oka.

 

Foto:promo

Gradski magazin

 

O Sinisa Kraljevic

Proveri takođe

, Istraživanje: Deca više ne žele da budu nastavnici i lekari već influenseri, Gradski Magazin

Istraživanje: Deca više ne žele da budu nastavnici i lekari već influenseri

Deca više ne žele da postanu nastavnici, lekari i biznismeni već influenseri, pokazalo je novo …

, Dodeljenja prestižna godišnja “321 Srbija” priznanja: Laureati ministri, humanitarci, gradonačelnici, kao i predsednik Vučić, Gradski Magazin

Dodeljenja prestižna godišnja “321 Srbija” priznanja: Laureati ministri, humanitarci, gradonačelnici, kao i predsednik Vučić

Održan je drugi po redu godišnji “321 Srbija” događaj, a brojne visoke zvanice i gosti …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Gradski Magazin