CEFTA usaglasila dve nove važne odluke

Stručnjaci CEFTA strana dogovorili su novi set pravila koja će promovisati profesionalnu mobilnost i olakšati trgovinu: Odluku o uspostavljanju Opšteg sistema za priznavanje profesionalnih kvalifikacija i Odluku o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.

Podsticanje profesionalne mobilnosti

Prepoznajući izazove sa kojima se susreću stručnjaci poput građevinskih inženjera, računovođa i nastavnika koji nailaze na višestruke zahteve za kvalifikacijama, dugotrajne procedure i prekomerne troškove prilikom širenja svojih poslovanja na različita CEFTA tržišta, CEFTA je dogovorila zajednički okvir za priznavanje u skladu s EU normama. Osobe koje su stekle svoje kvalifikacije na CEFTA tržištima i dobile dozvolu za obavljanje svoje profesije, ali žele da pružaju svoje usluge na drugim CEFTA tržištima, imaće koristi od ovih pravila. Takođe, stručnjaci koji su stekli svoje diplome na drugim mestima, ali su priznati na jednom CEFTA tržištu i imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva, takođe će moći podneti zahtev za priznavanje prema ovim pravilima, kao i stručnjaci sa tržišta koja ne regulišu tu profesiju, a imaju najmanje jednu godinu iskustva.

S obzirom na različite zahteve za kvalifikacije u okviru CEFTA i nedostatak standarda usaglašenih sa EU, vlasti nadležne za priznavanje još uvek će upoređivati zvanične zahteve sa priloženim kvalifikacijama, ali samo u slučaju značajnih razlika mogu nametnuti kompenzacijske mere poput perioda prilagođavanja do tri godine ili provere sposobnosti. Osobama čiji se profesionalni profil ne podudara sa regulisanim profilima može biti odobren delimičan pristup profesiji.

Primena ovih zajedničkih pravila započeće sa inženjerima i postepeno će obuhvatiti druge struke. Ova odluka je dopunska Sporazumu o priznavanju stručnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore dentalne medicine i arhitekte u okviru CEFTA. Ova dva sporazuma zajedno prenose dva EU sistema priznavanja regulisana Direktivom o stručnim kvalifikacijama EU 2005/36/EC.

Promovisanje inovacija i pametnog rasta

Druga odluka usaglašena na ekspertskom nivou, Odluka o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, pruža sveobuhvatan plan delovanja namenjen savladavanju prepreka i izazova s kojima se suočavaju kompanije koje posluju na tržištima CEFTA, kao što su skupi i dugotrajni postupci registracije prava intelektualne svojine, različiti tretmani u regionu, nedovoljna pravna zaštita itd. Usklađivanjem procesa, smanjenjem troškova, jačanjem regionalnog okvira za prava intelektualne svojine i unapređenjem saradnje, Odluka će promovisati inovacije proizvoda i usluga, osigurati jednaku obradu za poslovne subjekte u celom regionu i ojačati zaštitu potrošača od falsifikovanih i piratskih proizvoda, osiguravajući njihovo zdravlje i sigurnost.

Prava intelektualne svojine ključna su za zaštitu inovacija i konkurentnost zasnovanu na pametnim i novim rešenjima za poslovanje i potrošače. Omogućavanjem jače saradnje u ovom području, CEFTA doprinosi izgradnji prijateljskog okruženja za rast lokalnih inovativnih lidera.

Regionalno tržište za regionalni rast

“Naš apsolutni prioritet je implementacija Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište, ali ovo nije neka obaveza koju samo treba obaviti, ovo su veoma konkretne mogućnosti za građane i poslovne subjekte. Ako se iskoriste, one će stvoriti koristi koje će se osetiti u domaćinstvima, preduzećima, komunikaciji među ljudima, ali i u našim statistikama izvoza i procenama stranih investicija”, izjavila je Danijela Gačević, v.d. direktorka CEFTA Sekretarijata.

Naglasila je da ove odluke treba da usvoji Zajednički odbor CEFTA, nakon čega sledi neophodna procedura u svakoj članici kako bi se pravilno sprovele.

O Marija Nikolić

Proveri takođe

, “SHAPING FUTURES” – REVIJA FRIZURA MLADIH, TALENTOVANIH FRIZERA, Gradski Magazin

“SHAPING FUTURES” – REVIJA FRIZURA MLADIH, TALENTOVANIH FRIZERA

“Shaping Futures” je internacionalna, društveno odgovorna inicijativa koja uvodi mlade ljude u veštine frizerskog zanata. …

, Samsung proširuje portfolio nosivih uređaja, za napredno iskustvo praćenja zdravlja svih korisnika, Gradski Magazin

Samsung proširuje portfolio nosivih uređaja, za napredno iskustvo praćenja zdravlja svih korisnika

Samsung Galaxy Watch7 i Galaxy Watch Ultra omogućavaju nova, inteligentna iskustva praćenja zdravlja, i daju …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Gradski Magazin