Najnovije Vesti
, DODELjENE STIPENDIJE ZA ŽENE U NAUCI ZA 2018. GODINU, Gradski Magazin

DODELjENE STIPENDIJE ZA ŽENE U NAUCI ZA 2018. GODINU

Tri talentovane mlade srpske naučnice nagrađene u sklopu čuvenog međunarodnog programa


Milica Sentić, Mirjana Ljubojević i Mirjana Ćuk, tri mlade naučnice iz Srbije, ovogodišnje su dobitnice nacionalnih stipendija „Za žene u nauci“. Njihov izuzetan naučnoistraživački rad u oblastima hemije životne sredine, hortikulture ibotanike, nagrađen je stipendijama u vrednosti od po pet hiljada evra na ceremoniji održanoj u zgradi Vlade Republike Srbije.

 

Stipendije, koje se ove godine u našoj zemlji dodeljuju po osmi put, u partnerstvu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisije za Unesko i Loreala Balkan, namenjene su realizaciji značajnih naučnih istraživanja koja će biti sprovedena u Srbiji.

 

Ovogodišnje dobitnice stipendija su svojim zalaganjem i dosadašnjim dostignućima već privukle pažnju međunarodne i domaće stručne javnosti, a rezultati njihovih istraživanja su publikovani u vrhunskim naučnim časopisima. Nagrađene su sa više domaćih i stranih nagrada i priznanja i aktivne su na polju međunarodne saradnje.

 

Milica Sentić, doktor hemijskih nauka, naučni saradnik na Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu,  stipendijom je nagrađena za projekat „Inovativni pristup za degradaciju toksina cijanobakterija, akutnog ekotoksikološkog problema u vodenim ekosistemima u svetu i u republici Srbiji“. Njen dosadašnji naučni rad obuhvata oblasti elektrohemije, bioanalitičke hemije, naprednih materijala i hemije životne sredine.

 

Mirjana Ljubojević, doktor biotehničkih nauka, je docent za užu naučnu oblast Hortikultura i pejzažna arhitektura na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, i nagrađena je za projekat „Oplemenjivanje voćaka na otpornost prema patogenima u funkciji održivog i socio ekonomskog razvoja“.  Naučno istraživački rad  obuhvata oplemenjivanje hortikulturnog bilja od značaja za unapređenje nauke i struke, a usmeren je i na popularizaciju urbanog baštovanstva i voćarstva.

 

Mirjana Ćuk je asistent na katedri za botaniku, na Departmanu za biologiju i ekologiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, gde je ujedno i na doktorskim studijama. Nagrađena je za projekat „Status i vremenska dinamika flore i vegetacije Deliblatske peščare“, a njen naučno istraživački rad je usmeren na diverzitet flore i vegetacije, kao i na faktore njihovog ugrožavanja i metode aktivne zaštite.

 

Mlade naučnice stipendijama su nagrađene u sklopu čuvenog međunarodnog programa Loreal-Unesko „Za žene u nauci“ (L´Oréal-UNESCO For Women in Science) koji već dvadeset godina nagrađuje i promoviše žene čija su izuzetna dostignuća doprinela naučnom napretku u celom svetu. U Srbiji se u sklopu ove inicijative od 2010. godine najboljim mladim naučnicama dodeljuju stipendije koje predstavljaju vid podrške njihovom daljem profesionalnom usavršavanju i podsticaja da nastave da se bave naukom u našoj zemlji. Program u Srbiji realizuje se u partnerstvu Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO, i L’Oréala Balkan.

 

Od pokretanja programa do danas, na konkursu za Nacionalne stipendije „Za žene u nauci“ učestvovalo je više od 500 mladih talentovanih naučnica, a najboljima su, uključujući i ovogodišnje dobitnice, dodeljene 23 stipendije čija ukupna vrednost prelazi 13 miliona dinara.

 

Početak novog ciklusa ovog programa najavljen je za 15. decembar, od kada će naučnice u Srbiji moći da konkurišu za stipendije za 2019. godinu. Za stipendije „Za žene u nauci“ mogu da konkurišu naučnice koje se bave istraživanjima u oblasti prirodnih nauka, imaju do 35 godina i upisane su na doktorske studije ili su ih već završile. Detaljne informacije o tome kako se prijaviti, uključujući prijavni formular i opšta pravila konkursa za 2019. godinu, moguće je naći na internet adresi www.zeneunauci.co.rs

 

 

Svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene!

 

Iako je broj žena koje biraju nauku za svoju profesiju porastao za 12% u poređenju sa 1998. godinom, samo 28% današnjih istraživača su žene, a samo 3% Nobelovih nagrada za nauku dodeljeno je ženama. Žene u nauci se i dalje suočavaju sa barijerama, posebno kada je reč o napredovanju u karijeri, dobijanju stalnih pozicija i finansiranju. Trenutno, žene se nalaze na samo 11% viših pozicija u akademskim institucijama u Evropi (UNESCO Science Report Toward 2030, 2015. i BOSTON CONSULTING GROUP Women in Science, 2015. izveštaji).

 

O međunarodnom programu:

 

Međunarodni program L’Oréal-UNESCO „Za žene u nauci“ (L’Oréal-UNESCO „For Women in Science“) pokrenut je 1998. godine u partnerstvu L’Oréala i UNESCO-a, sa ciljem da afirmiše ulogu žena istraživača i njihov doprinos naučnom napretku u celom svetu. Program se danas realizuje širom sveta i uključuje globalne Nagrade „Za žene u nauci“ za izuzetna naučna dostignuća i više od 50 programa nacionalnih i regionalnih stipendija posvećenih razvoju mladih talenata. Otkako je pokrenut, kroz program „Za žene u nauci“ obezbeđena je podrška za više od tri hiljade  naučnica iz 117 zemalja širom sveta. Među njima su mlade žene koje su tek zakoračile u svet nauke ali i naučnice koje su dobile zasluženo priznanje na vrhuncu svoje karijere. Tri dobitnice nagrada „Za žene u nauci“ su nakon ovog priznanja dobile i Nobelove nagrade.

 

www.forwomeninscience.comwww.facebook.com/forwomeninscience

www.twitter.com/4womeninsciencewww.youtube.com/forwomeninscience

 

O Sinisa Kraljevic

Proveri takođe

Uspon žena, Uspon žena u kulturi na Zapadnom Balkanu, Gradski Magazin

Uspon žena u kulturi na Zapadnom Balkanu

Žena je nezaobilazna tema svih vremena, a njena uloga u društvenoj stvarnosti menja se sa …

Korak ispred svih: STARA PLANINA najbezbednija u regionu!, Gradski Magazin

Korak ispred svih: STARA PLANINA najbezbednija u regionu!

Srpski planinski dragulj – STARA PLANINA prvi je planinski centar u Evropi koji uvođenjem obaveznih …

Leave a Reply

Your email address will not be published.