Najnovije Vesti
Od sutra dopuna BusPlus kartica!, Gradski Magazin

Od sutra dopuna BusPlus kartica!

Dopuna personalizovanih BusPlus kartica za decembar počinje sutra, a korisnici javnog prevoza u Beogradu kartice mogu da dopune na više od 2.000 prodajnih mesta.

Kako se navodi u saopštenju BusPlusa, prodajna mesta na kojima je moguće izvaditi ili produžiti elektronske povlastice su u RK Beograđanka – Masarikova pet, GSP – Skender begova 47, GSP – TC Trg Republike, GSP – Deligradska 10 i Bulevar Mihajla Pupina 10A, lokal 33.

Prodajna mesta su i u Tempo prodajnim objektima na Vilinim vodama bb, na Obrenovačkom drumu 3 i na Autoputu za Zagreb 35, kao i na Lastinim stanicama – Glavna autobuska stanica, Mladenovac, Obrenovac, Lazarevac, Barajevo i Sopot.

Za informacije o kupovini i dopuni karata građanima je na raspolaganju služba Korisničkog servisa BusPlusa na broj 011 7155 155.

KAKO JE NASTAO BUS PLUS SISTEM?

Sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom prevozu u Beogradu nazvan Bus Plus, uveden je 1. februara 2012. godine u cilju bolje organizacije upravljanja voznim parkom u realnom vremenu i omogućavanja kontrole naplate karata i prihoda Direkcije za javni prevoz. Sisem je savremen i omogućio je značajne uštede. Objedinio je rad svih zaposlenih u sistemu javnog prevoza u Beogradu. BusPlus je gradu Beogradu omogućio da kroz najsavremeniji tehničko-tehnološki sistem ima punu kontrolu naplate karata, raspodele prihoda i velike uštede u upravljanju i poslovanju. Od samog početka rada Bus Plus sistema, zabeležen je rast prihoda od prodaje karata u okviru javnog prevoza. U prvih sedam meseci od uvođenja sistema, prodaja karata povećana je za 10,67% na mesečnom nivou. Time je BusPlus sistem u 2012. godini budžet grada Beograda uvećao za više od 610 miliona dinara. ili uvećao prihode grada Beograda za 610 miliona dinara.

KAKO JE BILO PRE?

Pre uvođenja Bus Plus sistema, upravljanje javnim prevozom bilo je otežano zbog zastarelog sistema naplate. Bilo je mnogo zloupotreba, a to je onemogućavalo efektivnu i efikasnu kontrolu sistema. Маrkicе su sе prеprоdаvаlе nа ulici, zbоg čеgа је GSP svаkоg mеsеcа mеnjао dizајn i niјаnsu bоје svih vrstа mаrkicа. Infоrmisаnjе putnikа u rеаlnоm vrеmеnu nije pоstојalo. Uprаvlјаnje sаоbrаćајеm, kоntrоlа rеаlizаciје rеdа vоžnjе i оbrаdа pоdаtаkа о rеаlizаciјi prеvоznikа vršila se manuelno kroz еvidеnciјu rеаlizоvаnih pоlаzаkа. Таkо su sе kоmplеtnа stаtistikа i оbrаčun plаćаnjа, zаsnivаli nа nеpоuzdаnim i nеprоvеrеnim pоdаcimа. Radi poboljšanja upravljanja prevozom u Beogradu, grad Beograd je naručio studiju o izvodljivosti sa izveštajem o postojećem stanju i projektom unapređenja funkcionisanja javnog prevoza. Studiju je uradio POYRY, međunarodna kompanija sa globalnim iskustvom u sličnim projektima. Najveći problemi koji su identifikovani u okviru javnog prevoza bili su nemogućnost integrisanja gradskog i prigradskih sistema, neprilagođenost sistema zahtevima putnika, falsifikovanje karata, nepostojanje ažuriranih podataka,odsustvo koordinacije među prevoznicima, čak i kada voze na istoj liniji, nepostojanje sistema za upravljanje smetnjama, nebezbednost voznog osoblja i nepostojanje sistema informisanja putnika. U okviru same studije dat je predlog tehničko-tenderske dokumentacije za sprovođenje tendera za sistem za upravljanje vozilima i sistem za naplatu karata. Direkcija za javni prevoz raspisala je javni konkurs. Najbolju ponudu je dao međunarodni konzorcijum koji predvodi kompanija Apex Solution Technology d.o.o., sa kojim je Direkcija potpisala ugovor. Svi gore pomenuti problemi su upravo i rešeni uvođenjem sistema BusPlus.

O Gradski Magazin

Proveri takođe

Maxi pekara – sinonim kvalitetnog i svežeg peciva, Gradski Magazin

Maxi pekara – sinonim kvalitetnog i svežeg peciva

Sveži hlebovi i peciva, sastojci koji se koriste prilikom njihove izrade, kao i način na …

NOVE MERE, OD DANAS NA SNAZI NOVE MERE: Skraćuje se radno vreme objekata, ali će neki biti otvoreni i POSLE 23 SATA, Gradski Magazin

OD DANAS NA SNAZI NOVE MERE: Skraćuje se radno vreme objekata, ali će neki biti otvoreni i POSLE 23 SATA

Na predlog Kriznog štaba od danas će radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata biti …

Leave a Reply

Your email address will not be published.