, REZULTATI ZA PRVI KVARTAL FINANSIJSKE 2023. GODINE RAST ZA REKORDNE LETNJE LETOVE, Gradski Magazin
Fotó: Lénárt Gábor - http://gaborlenart.com

REZULTATI ZA PRVI KVARTAL FINANSIJSKE 2023. GODINE RAST ZA REKORDNE LETNJE LETOVE

Wizz Air Holdings Plc („Wizz Air“ ili „kompanija“), jedna od najodrživijih evropskih avio-kompanija sa najvećom stopom rasta, objavila je svoje nerevidirane rezultate za prva tri meseca, zaključno sa 30. junom 2022, („prvi kvartal“ ili „Q1”).

Prva tri meseca zaključno sa 30 junom20222021 

promena

Broj putnika12.182.1562.954.274312,4%
Dobit (u milionima evra)808,8199,0306,4%
EBITDA (u milionima evra)(154,4)(17,8)766,6%
EBITDA marža (%)(19,1)(9,0)-10,1pp
Operativni gubici za dati period (u milionima evra)(284,5)(108,6)162,0%
Prijavljeni gubici za dati period (u milionima evra)(452,5)(114,4)295,5%
RASK (u evrocentima)3,462,6928,6%
CASK bez goriva (u evrocentima)2,623,57(26,6)%
CASK sa gorivom (u evrocentima)2,180,86153,5%
Ukupna gotovina (u milionima evra)1583,21378,8*14,8%
Faktor opterećenja (%)84,763,6+21,1pp
Veličina flote na kraju perioda15714111,3%
Broj sedišta na kraju perioda14.390.5084.645.853209,7%

* Ukupni gotovinski bilans na dan 31. marta 2022. Ukupna gotovina se sastoji od gotovine i gotovinskih ekvivalenata, kratkoročnih gotovinskih depozita i gotovine pod restrikcijama.

Komentar Jožefa Varadija, generalnog direktora Wizz Aira, povodom rezultata:

„Wizz Air je tokom prvog kvartala F23 nastavio da raste, jer je kovid 19 prešao iz pandemijske u endemsku pojavu. Broj putnika i prihod su preko četiri puta veći u odnosu na isti kvartal prošle godine i viši za skoro 20% u odnosu na nivo pre pandemije, uz 30% više angažovanih kapaciteta.

Dok ponovo razvijamo avio-kompaniju i širimo obim poslovanja, i dalje smo veoma svesni izazovne makroekonomske i poslovne situacije. Cene goriva su duplo veće nego pre pandemije. Određena ograničenja vezana za kovid 19 su ostala na snazi, naročito tokom aprila i maja, dok su rat u Ukrajini i poremećaji u lancu snabdevanja koji su uticali na kontrolu vazdušnog saobraćaja, bezbednost i zemaljske operacije imali efekta na naše rezultate. 

Usled toga, troškovi po jedinici (CASK) za prvi kvartal su bili oko 40% viši nego u periodu pre pandemije, a 75% ovog uvećanja je rezultat inflacije, dok je prihod po jedinici (RASK) za prvi kvartal bio 10% niži nego pre pandemije, najviše usled nižih faktora opterećenja jer smo proširili poslovanje i jer je rat u Ukrajini usporio naš rast.

Naši operativni gubici u prvom kvartalu su iznosili 285 miliona evra, dok je na neto prijavljene gubitke od 453 miliona evra uticao jak dolar koji je izazvao negotovinski, nerealizovani uticaj na rezultate. Naša likvidnost je značajno poboljšana na 1,6 milijardi evra jer smo uvećali poslovanje.

Tokom prvog kvartala F23 smo uložili u ponovno uspostavljanje svog proverenog operativnog modela pre pandemije koji definišu naši principi ultraniskih cena karata. Rezultate ovog ulaganja već vidimo u drugom kvartalu i očekujemo da ostvarimo značajnu operativnu dobit jer prihod i cene nastavljaju da se poboljšavaju.“

Komentarišući dalji razvoj poslovanja tokom ovog perioda, Varadi je dodao sledeće:

„Tokom prvog kvartala smo se fokusirali na proširenje mreže – obnavljanje kapaciteta na glavnim tržištima do nešto nižeg nivoa u odnosu na period pre pandemije. Oko 30% naših novih kapaciteta je iskorišćeno na tržištima na kojima smo proširili poslovanje tokom kovida 19 (npr. Italija, Albanija, Abu Dabi, nove baze u UK i na zapadnom Balkanu).   

Sad smo prilagodili svoju mrežu u odnosu na poremećaje u lancu nabavke u sektoru i sproveli taktičko smanjenje kapaciteta od juna nadalje da bismo povećali agilnost poslovanja i lanca nabavke.“

O letu i prognozama Varadi kaže sledeće:

 „Do sada je najveći deo letnjeg povećanja poslovanja iza nas i očekujemo da ostvarimo porast broja putnika po kilometru za 30% tokom leta u odnosu na period pre pandemije. Očekujemo dalji rast neto ukupnih prodatih avio-karata i opterećenja iz meseca u mesec tokom leta jer radimo na tome da ostvarimo maksimalni RASK – s obzirom na veće ulazne troškove – i očekujemo da se on u drugom kvartalu poveća za 10% u odnosu na F20.

Ohrabruje nas činjenica da počinjemo da vidimo normalizaciju poslovanja jer smo snizili iskorišćenost za oko pet odsto za leto u odnosu na F20, pri čemu smo i dalje lideri u iskorišćenosti u sektoru.

Nastavljamo da budemo lideri u troškovima i održivosti. Naša struktura troškova CASK bez goriva će nastaviti da se postepeno poboljšava, nastavljena je obnova flote uz prosečno 214 sedišta po avionu. Očekujemo da nivo emisija tokom leta bude smanjen za skoro 10% u odnosu na leto F20 (mereno u gramima CO po RPK) i nastavljamo da ostvarujemo veliki napredak ka cilju od 43g po RPK do 2030. godine, što predstavlja umanjenje od 25% u odnosu na F20.“ 

FINANSIJSKI REZULTATI ZA PRVI KVARTAL

 • Ukupni prihod je dostigao 808,8 miliona evra, što je za 306,4% više u odnosu na prvi kvartal F22:
  • Prihod od karata je porastao za 349,6% na 392,0 miliona evra.
  • Dodatni prihod je porastao za 272,6% na 416,8 miliona evra.
  • Ukupan prihod po jedinici je povećan za 28,7% na 3,46 evrocenti po sedištu na kilometar (ASK).
  • Dodatni prihod po putniku je smanjen za 9,0% u odnosu na F22 na 34,2, evra, ali je odnosu na F20 porastao za 13,8% (za 4,1 evro po putniku). Rast dodatnog prihoda po putniku u odnosu na F20 je rezultat dinamičnih cena kompleta, sedišta i prtljaga, kao i stalne potražnje na našim fleksibilnim proizvodima.
  • Prihod od karata po putniku je porastao za 9,0% u odnosu na F22 na 32,2 evra, dok je u poređenju sa F20 smanjen za 12,0% (4,4 evra manje po putniku). Niži prihod od karata po putniku u odnosu na F20 je rezultat manje potražnje usled ograničenja koja su ostala na snazi zbog kovida 19 (naročito tokom aprila i maja), rata u Ukrajini i pitanja vezanih za poremećaje u lancu snabdevanja.
 • Ukupni operativni troškovi su porasli za 255,3% na 1093,3 miliona evra u odnosu na prvi kvartal F22:
  • Ukupni troškovi po jedinici su porasli za 8,3% na 4,80 evrocenti po ASK, usled znatno većih troškova za gorivo po jedinici.
  • Troškovi za gorivo po jedinici su porasli za 153,5% na 2,18 evrocenti po ASK.
  • Troškovi po jedinici bez goriva su sniženi za 26,6% na 2,62 evrocenti po ASK, usled mnogo boljeg iskorišćenja naših aviona, što je dovelo do nižih troškova deprecijacije po jedinici.
 • Zakonski gubici za dati period su iznosili 452,5 miliona evra.
 • Ukupna gotovina na kraju juna 2022. je povećana na 1583,2 miliona evra, uključujući 153,2 miliona evra gotovine pod restrikcijama.

PRIŠIRENJE MREŽE

Racionalizacija baza

 • Donkaster, Ujedinjeno Kraljevstvo: jedan avion

Nove baze:

 • Kardif, Ujedinjeno Kraljevstvo: jedan avion
 • Venecija, Italija: dva aviona

Povećanje broja aviona po bazama

 • London Getvik, Ujedinjeno Kraljevstvo: četiri dodatna aviona, ukupno pet u bazi
 • London Luton, Ujedinjeno Kraljevstvo: jedan dodatni avion, ukupno jedanaest u bazi
 • Rim, Italija: jedan dodatni avion, ukupno pet u bazi
 • Katanija, Italija: jedan dodatni avion, ukupno tri u bazi
 • Tirana, Albanija: dva dodatna aviona, ukupno osam u bazi
 • Katovice, Poljska: dva dodatna aviona, ukupno šest u bazi
 • Varšava, Poljska: jedan dodatni avion, ukupno osam u bazi
 • Gdanjsk, Poljska: jedan dodatni avion, ukupno sedam u bazi
 • Budimpešta, Mađarska: jedan dodatni avion, ukupno dvanaest u bazi
 • Kluž, Rumunija: jedan dodatni avion, ukupno sedam u bazi
 • Krajova, Rumunija: jedan dodatni avion, ukupno dva u bazi
 • Larnaka, Kipar: jedan dodatni avion, ukupno dva u bazi

Pored najave novih linija u okviru svoje evropske mreže, Wizz Air je takođe najavio uvođenje novih linija za Damam u Saudijskoj Arabiji iz Rima, Beča i Abu Dabija.

NOVINE U FLOTI

Proširenje flote na 157 aviona dodatkom osam novih aviona tipa A321neo tokom prvog kvartala. Od tih osam novih aviona tipa A321neo, dva je finansirano iz prodaje i povratnog zakupa, a šest iz JOLCO transakcija. Vratili smo četiri aviona tipa A320ceo po isteku zakupa, što je povećalo prosečan broj sedišta po aviona na 214. Prosečna starost Wizz Airovih aviona 4,9 godina, zahvaljujući čemu ima jednu od najmlađih flota među velikim avio-kompanijama. Do kraja F23 očekujemo isporuku 36 novih aviona tipa A321neo, dok će za 11 aviona tipa A320ceo isteći zakup i oni više neće biti deo naše flote.

NOVINE NA POLJU ODRŽIVOSTI

 • Wizz Air se smatra jednom od vodećih avio-kompanija kad su u pitanju održiva putovanja koja je tokom proteklih godina unapredila svoje ocene na polju održivosti. Potvrđujući svoju posvećenost održivosti i ističući glavne razloge zašto je najzeleniji izbor za putovanje avionom, Wizz Air je početkom 2022. godine pokrenuo kampanju pod nazivom „Letite najzelenije“, a 27. juna je nagrađen za najodrživiju niskotarifnu avio-kompaniju na dodeli Nagrada za održivost časopisa World Finance, što je objavljeno u letnjem izdanju ovog magazina. World Finance je pohvalio Wizz Airovu konstantnu posvećenost održivosti, naročito njegov ambiciozni program obnove flote i druge inicijative za smanjenje potrošnje goriva.
 • Wizz Air je u junu objavio svoj godišnji izveštaj o održivosti za F22, uključujući finansijske podatke vezane za klimu sa unapređenom analizom klimatskih rizika i po prvi put objavio sveobuhvatne podatke o svojim emisijama gasova sa efektom staklene bašte nivoa 1, 2 i 3. Kao jedan od ključnih koraka u prepoznavanju uticaja indirektnih emisija, kompanija je u aprilu sprovela politiku održivih nabavki.
 • Wizz Air je 28. juna obavio svoj prvi zeleni probni let između Bukurešta i Liona povodom konferencije o održivoj mobilnosti „Dani povezivanja Evrope 2022“ u organizaciji Evropske komisije. Zeleni probni letovi koji delimično koriste održivo avionsko gorivo (SAF), unapređeni zahvaljujući avionima tipa Airbus A321neo, liderima u savremenom vazduhoplovstvu, predstavljaju ključni trenutak za Wizz Air. Wizz Air je tokom probnog leta iskoristio 4,5 tone mešavine SAF goriva koja se sastojala od 30 odsto čistog SAF i 70 odsto džet A1 goriva. Ovo je takođe pomoglo Wizz Airu da ostvari trenutno najniže moguće emisije po putniku na svaki pređeni kilometar u Evropi među avio-kompanijama koje učestvuju u ovom poduhvatu na polju održivosti.
 • Wizz Air podržava nedavno odobrene smernice po pitanju stava institucija EU u vezi sa klimatskim paketom „Spremni za 55“. Evropski parlament (EP) i Savet Evrope su predložili elemente za koje se i mi zalažemo kako bi se ostvarili jednaki uslovi za sve:
 • Održiva goriva za vazduhoplovstvo: EP je predložio fleksibilni mehanizam za održivo avionsko gorivo (SAF), koji će avio-kompanijama pomoći da ispune zahteve uvođenja SAF goriva u poslovanju u regionima sa ograničenim (ili nultim) mogućnostima kupovine SAF goriva po povoljnoj ceni. Savet je predložio osnivanje Fonda za održivo vazduhoplovstvo koji će podržati inovacije, među kojima je i ovaj mehanizam.
 • Sistem trgovine emisijama (ETS) u vazduhoplovstvu: EP je predložio da se sistem proširi na sve letove koji polaze iz evropskog ekonomskog prostora i da se odobre zajmovi za SAF gorivo kako bi se pokrila razlika u ceni.
 • Wizz Airove emisije CO₂ po putniku na pređeni kilometar su iznosile 59,6 grama po putniku na pređeni kilometar u prethodnih 12 meseci zaključno sa 30. junom 2022, što je značajno poboljšanje za Wizz Air ove godine koje je doprinelo da naši CO₂/RPK nivoi konstantno dostižu one pre pandemije.

PROMENE U MENADŽERSKOM TIMU

Aleksandra Avadanei je u aprilu 2022. unapređena na mesto direktorke prihoda. Aleksandra se Wizz Airu pridružila kao članica kabinskog osoblja u januaru 2009. i od tada je zauzimala različite pozicije u višem menadžmentu.

Ivon Mojnihan se u julu 2022. pridružila Wizz Airu na mestu korporativne direktorke. Prethodno je radila kao glavna savetnica i sekretarka odbora u avio-kompaniji Vueling Airlines iz Barselone. Pre toga je pet godina radila za Ryanair u Dablinu kao pravna savetnica.

Ovejn Džons u julu 2022. imenovan za direktora razvoja. Ovejn se Wizz Airu pridružio kao glavni savetnik u septembru 2010. i bio je na pozicijama generalnog direktora Wizz Aira UK i direktora lanca nabavke i pravnih pitanja.

Ovim novim imenovanjima dodatno unapređujemo svoje liderske kapacitete i nastavljamo da dokazujemo izuzetnu agilnost sa ciljem da postanemo lider u strukturnim troškovima u svom sektoru.

O Marija Nikolić

Proveri takođe

, ŠARENI AVA SVET SE ŠIRI – STIŽE JOŠ 18 NOVIH RADNJI, Gradski Magazin

ŠARENI AVA SVET SE ŠIRI – STIŽE JOŠ 18 NOVIH RADNJI

Ava shopping park za manje od dve godine posetilo više od 2 miliona ljudi, a …

, Osvežite vaš dom kombinacijom modernog nameštaja i kreativnih tapeta, Gradski Magazin

Osvežite vaš dom kombinacijom modernog nameštaja i kreativnih tapeta

Osvežite vaš dom kombinacijom modernog nameštaja i kreativnih tapeta Kada uređujemo naš životni prostor trudimo …

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Gradski Magazin